Waarvoor ben je verzekerd?

Waarvoor ben je verzekerd?

Wie is verzekerd?

Sluit je groep, gewest of verbond aan bij Chirojeugd Vlaanderen. Iedereen die is aangesloten, is verzekerd. Je tijdelijke vrijwilligers (bv. kookploegen of vrijwilligers die meehelpen aan een activiteit) zijn ook automatisch verzekerd zoals leiding, tenzij voor grote bouwwerken, daar neem je best een extra verzekering voor. Ook voor vaste oudercomités kan je een extra verzekering nemen. 

De Chiroverzekering bestaat uit...

 

Burgerlijke aansprakelijkheid

  • Als je per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of als je iemand een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis van het lid of de leid(st)er in kwestie (of meestal van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan speelt de Chiropolis familiale. In beide gevallen betaal je de eerste 240 euro zelf. Dat bedrag evolueert met de index mee.
  • Leiding kan ook aansprakelijk gesteld worden voor 'organisatie-' en 'toezichtsfouten'. Dat komt erop neer dat je iets 'niet goed voorbereid' hebt of dat je de leden niet goed in de gaten hield. In dat geval worden de kosten helemaal terugbetaald.

In die gevallen stuur je een brief met wat er gebeurd is en alle relevante info naar IC-verzekeringen. Let wel: de verzekering geldt niet op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit.

Ongevallen

  • Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gekwetst wordt, zoals verdrinking, voedselvergiftiging, insectenbeten,… De polis geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, als je onder invloed bent van drugs (ook alcohol!) of als je je lenzen verliest.
  • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat de ziekteverzekering (bv. CM of Bond Moyson) niet terugbetaalt.
  • Die verzekering geldt op de kortste weg van en naar de Chirolokalen.
  • Let erop dat de dokter zich houdt aan de lijst van het RIZIV, en vraag niet om op een eenpersoonskamer te liggen.
  • Noteer het tijdstip van elke tekenbeet. Lees meer bij Eek, een teek!

Voor deze gevallen vult dokter de het geneeskundig getuigschrift in. We hebben ook een geneeskundig getuigschrift voor het buitenland.

Loonverlies

De vezekering tegen loonverlies zit standaard bij in de Chiropolis. 

Het kan gebeuren dat mensen door een ongeval in de Chiro niet meer kunnen gaan werken.
In zo’n geval betaalt de mutualiteit 60% van het brutoloon terug. De verzekering vult aan tot het totale bedrag gelijk is aan het nettoloon van het slachtoffer, maar met een maximum van 6 euro per dag (zaterdagen inbegrepen). De verzekering doet die bijpassing gedurende maximaal 1 jaar.

Rechtsbijstand

Bij gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid kan het zijn dat de verschillende partijen niet akkoord gaan over wie aansprakelijk is. Dan moet de zaak voor de rechter verschijnen. De verzekering voorziet dan een advocaat voor jou.

Overlijden en blijvende invaliditeit

Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding.  Voor alle details hierover raadpleeg je best de polis op chiro.be/verzekeringen.

Materiële schade is niet inbegrepen

Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets, enz.) zijn niet verzekerd door de Chiropolis.

Als je je auto gebruikt voor de Chiro is dat op eigen verantwoordelijkheid. Daarom vragen we uitdrukkelijk je auto nooit door anderen te laten besturen. Je kan voor bivakperiodes  een tijdelijke autoverzekering te nemen.