Tenten huren

Tenten huren

Waar, hoe en waarom moet je vroeg beginnen met het zoeken van tenten?

Ga je op tentenkamp of wil je tenten bij je gebouwen zetten? Zorg er dan voor dat je op tijd je tenten aanvraagt. Ontdek nù hoe je dat het beste doet.

ULDK: Doe je aanvraag tijdig!

Voor de zomer van 2020 start de aanvraagperiode op 4 november 2019! Zorg ervoor dat je op tijd je tenten aanvraagt bij het ULDK via www.cjsm.be/uldk. Je moet je als aanvrager al op voorhand hebben geregistreerd.

Je factuur van afgelopen zomer nog niet betaald? Dan kan je geen nieuwe tenten aanvragen. Dus zorg ervoor dat die betaling zeker gebeurd is!

Defensie

Geen tenten via ULDK? Doe dan een aanvraag bij Defensie. Je kreeg hiervoor een formulier meegestuurd bij je weigering van het ULDK. De kans dat je hier (voldoende) tenten krijgt, is echter niet groot. Ga intussen dus zeker al op zoek naar een alternatief!

Huur een tent bij een andere Chirogroep

Ga er lenen/huren bij een andere Chirogroep of jeugdbeweging uit de buurt. Hier kan je zien welke groepen die tenten verhuren. Ook Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een materialendatabank.

Privéverhuur

Een duurdere oplossing is de privéverhuur. Tevenrent is zo’n alternatief: zij verhuren tenten (gelijkaardig aan patrouille-en seniortenten).

Tenten uitlenen bij ULDK: Enkele tips 

  • Vergeet je toezeggingsformulier/contract niet! Zonder krijg je je tenten niet mee.
  • Tel je tenten en de verschillende onderdelen goed!  Een verhuurdienst laat je telkens een document ondertekenen met hoeveel tenten je ophaalt of terugbrengt. Dat document is de basis voor je factuur en bij conflicten!  Laat één iemand dus alleen maar tellen terwijl je tenten laadt of lost. Zorg ook dat je kleine onderdelen zoals haringen, hamers, raampjes, … telt.
  • Zorg dat je voldoende mensen meeneemt als je de tenten gaat afhalen en terugbrengen . Voor het ULDK staat het minimum aantal personen staat vermeld op het toezeggingsformulier.  De ULDK kan boetes aanrekenen als jullie met te weinig opdagen.  Dit geldt ook voor het ophalen van tenten van Defensie.

  • ULDK voert controles uit, voornamelijk om te kijken of de ontleende tenten wel echt gebruikt worden: je tenten moeten opgesteld zijn en juist gebruikt worden.  Die tenten zijn slaapgelegenheid, er moeten dus bedden in staan.

  • Annuleer je teveel aan tenten! Voorkom een boete en help andere groepen uit de nood. Elk jaar kunnen nog een 20tal groepen geholpen worden door de annuleringen van andere. 
  • Zorg ervoor dat de juiste persoon de juiste formulieren krijgt!  Ers i vaak maar één contactpersoon per groep. Dit is de persoon die de aanvraag deed. Zorg er dus zeker voor dat jullie de juiste persoon doorgeven  Zo zijn jullie op tijd op de hoogte als er dingen zouden wijzigen.

Tenten verzekeren?

Moet/kan ik deze tenten verzekeren? Meer info bij verzekeringen