Kampvuur

Kampvuur

Kampvuur

Een kampvuur, het maakt deel uit van je kamp. Maar denk hier op voorhand goed over na!

Vlaanderen

  • In Vlaanderen mag je vrij, zonder een toelating aan te vragen, vuur maken op 25 meter van bos of natuurgebied. Je moet wel de toestemming hebben van de eigenaar van de grond. Wil je binnen deze straal van 25m vuur maken, dan heb je een toestemming van het ANB nodig.
  • Tijdens periode van droogte kan er ook een algemeen verbod zijn op het maken van vuur, het ANB zal dan zo'n verbod afkondigen.
  • De afstand om vrij vuur te mogen maken t.o.v. huizen is nog steeds 100 meter. In veel gemeentelijke reglementen staan er wel bepalingen opgenomen dat je toch vrij vuur mag maken in een 'sfeerverwarmer' (lees: een vuurkorf of een vuurschaal). Dat hangt wel af van gemeente tot gemeente. Je vraagt daarom best na bij je kampgemeente of zij een eigen reglementering hebben voor het maken van kampvuren. Let op: deze kan strenger zijn dan de 25meterregel. Vergeet ook niet om goede afspraken te maken met je kampuitbater.

Wallonië

Hier bekijk je best het lokale reglement via politie en/of brandweer van de kampgemeente. Vraag toestemming aan de kampuitbater, de eigenaar van de grond.

Veiligheidsfiche

De veiligheidsfiche Vuur geeft je tips en tricks om veilig met vuur aan de slag te gaan. Download die hier.